Đại học Giao thông Vận tải

Bùi Thị Phương Hậu

Lần đầu em nhận 1 lớp gia sư. Vì em học chuyên ngành kinh tế của giao thông vận tải. Nên lúc mà bắt đầu nhận lớp và nói chuyện với phụ huynh thì em cũng có hơi suy nghĩ. Lúc em gọi cho phụ huynh em có nói rằng là em là sinh viên đại học gtvt em nghĩ lúc đấy cô cũng sợ rằng em không có kiến thức sư phạm nhưng phụ huynh vẫn đồng ý cho em dạy. Sau khi nhận xong được lớp thì em lại lo sợ Em sợ là em không thể truyền đạt được những kiến thức trong giáo trình cho bé. Nhưng thật may mắn em có hỏi cô giáo em và các bạn em học ỏ sư phạm. Và một điều nữa là bạn mà em gia sư cho bạn ấy rất nghe lợi và cũng rất vui vẻ. Sau khi dạy được một thời gian thì em cảm thấy chương trình này đã cho em nhiều trải nghiệm về ngành mà em không hề học. Em xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ em.

Bùi Thị Phương Hậu