Đại học Dân lập Phương Đông

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Thật tình cờ, một sự vô tình khi em đang lướt Facebook và thấy chương trình. Em thấy đây là một chương trình ý nghĩa cho cả cô và trò và cả phụ huynh. Đây cũng là lần đầu tiên e nhận lớp dạy kèm cho một bạn nhỏ tuổi. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, hai cô trò chưa được khớp với nhau, nhưng sau các buổi học thì cô và trò hiểu nhau hơn và hợp tác tố với nhau hơn. E nghĩ đây là một trải nghiệm đáng nhớ của em.

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên