Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Quang Hòa

em cảm thấy rất vui vì được sự giúp đỡ tận tình từ trung tâm và hạnh phúc vì đã đóng góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình cho Đất nước

Trần Quang Hòa