Đại học Công đoàn

Nguyễn Thị Tú Anh

Được góp 1 phần nhỏ sức mình vào dự án đấy cũng chính là niềm vinh dự của em,. Thật sự đây là lần đầu tiên em gia sư, rất hồi hộp lo lămgs rằng mình có thực sự làm tốt trách nhiệm và giảng dạy cho các em học sinh hiểu không. Nhưng sau quá trình làm việc thì em cảm thấy đã đỡ lo lăngs hơn. Hơn hết em cảm thấy rất may mắn là 1 phần nhỏ trong dự án tình nguyện này ạ

Nguyễn Thị Tú Anh