Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia dự án ý nghĩa này. Sinh viên sư phạm chúng em được có cơ hội giúp đỡ các bạn nhỏ mùa dịch. Một chương trình vô cùng ý nghĩa ạ

Nguyễn Thị Cẩm Tiên