Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Thất

Nguyễn Thị Thắm

Mình tham gia vào dự án chỉ mong giúp được các y , bác sĩ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ.Mong các chiến binh nhí luôn học tốt cho bố mẹ an tâm

Nguyễn Thị Thắm