Trung tâm Học tập chủ động GALILEO

Triệu Thu Uyên

Ban đầu, mình chỉ xác định dạy cho vui vui thôi. Nhưng sau khi nhận lớp của Trung tâm cảm giác các bạn thật chuyên nghiệp và hỗ trợ nhiệt tình. Cảm ơn trung tâm đã cho mình những cảm giác mới. Hi vọng có thể hợp tác để nhận thêm nhiều lớp của trung tâm

Triệu Thu Uyên