Trung tâm Anh ngữ Ames

Lê Thu Anh

Trong quá trình dạy bạn Phong, em cảm thấy rất vui vì bạn ham học và tiếp thu bài nhanh, em có thể nhận thấy sự tiến bộ của bạn qua từng buổi, bên cạnh đó, phụ huynh của bạn cũng sát sao và luôn quan tâm đến tình hình của cô trò, em thấy rất vui và tự hào vì được đóng góp 1 phần công sức nhỏ bé vào dự án vô cùng ý nghĩa này.

Lê Thu Anh