Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mai Thị Thanh Quỳnh

Mình rất là vui vì trong đơth dịch này mình đã làm việc thiện nguyện có ý nghĩa, đó như là động lực để bản thân mình cố gắng nhiều hơn trong tương lai. Hy vọng dự án sẽ luôn thành công và đem đến nhiều điều ý nghĩa hơn cho cộng đồng ạ.

Mai Thị Thanh Quỳnh