Đại học Vinh

Phan Thị Thanh Huyền

Em cảm thấy rất vui vì góp được một phần nhỏ vafo công cuộc chống giặc Covid của đất nước. Một dự án vô cùng ý nghĩa và bổ ích, thiết thực. Trong quá trình dạy em cũng rất vui vì nhận được tình cảm từ học sinh cũng như phụ huynh luôn quan tâm và hỏi han. Em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Em cảm thấy quá trình quản lý lớp học cũng như sự chăm sóc của tất cả mọi thành viên của trung tâm đều tâm huyết và nhiệt tình với dự án vô cùng ý nghĩa này. Em cảm ơn rất nhiều !

Phan Thị Thanh Huyền